Fødevarer / Foder

Landbrug

Handelsvarer

Om os

 

Bio Recycling står for grundighed, respekt, kvalitet og fleksibilitet. Vi tænker ud af boksen for at finde den løsning, som skaber allermest værdi for dig og din produktion.

Vi er skabt af aktører på begge sider af bordet. Bio Recycling er derfor garant for, at produktionen af primærprodukter aldrig standses, fordi biprodukterne kommer i vejen. Vi har dyb respekt for, at biprodukter aldrig må koste på produktionen af et primærprodukt.

Bio recycling

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Case 1

”Vi kan se, at producenter bruger rigtig mange ressourcer på rest- og spildprodukter. Det giver for mange arbejdsgange og for høje omkostninger, da producenterne ofte ikke kender hele værdien i selve produktet. Det hjælper vi med. Vi har det overordnede kendskab til, hvilke formål restprodukter kan bruges til, så det skaber merværdi for producenten.” 

Anders Dahl,
CEO, Bio Recycling

Case 2

”Normalt bliver restprodukter bare til affald, som ikke har nogen værdi. De medfører endda ofte omkostninger. Vi hjælper vores kunder til at afdække mulighederne og bearbejde affaldet, så det får nye funktioner og anvendelsesmuligheder – og i sidste ende skaber reel værdi for vores kunder.”

Anders Dahl,
CEO, Bio Recycling

Case 3

”Mange virksomheder mangler afsætningsmuligheder fordi logistikomkostningerne er for høje. Men Bio Recycling har lagre på havne, som gør logistik til en mindre del af de samlede omkostninger for vores kunder. Helt konkret betyder det lavere fragtomkostninger pr. ton flyttet vare. Det giver meget bedre muligheder for afsætning og dermed adgang til nye markeder.”

Anders Dahl,
CEO, Bio Recycling

Certificeringer

Bio Recycling er REDcert certificeret, og udvalgte typer af biomasser kan sælges som bæredygtige.

Bio Recycling er pt. igang med certificering, således at vores arbejde med kvalitet er dokumenterbart.