Landbrug

Håndtering af organiske biprodukter fra landbrugssektoren

Er der ikke plads i siloen til en ny høst? Blev udbyttet fra årets høst større end forventet? Blev foderkvaliteten ikke god nok, og skal du finde andre indtjeningsmuligheder?

Bio Recycling kan i alle tilfælde hjælpe dig med at finde den optimale løsning. Vi er din forlængede arm til nye kommercielle muligheder og hjælper dig med at få mere værdi ud af din høst, selv når den ikke er gået som forventet. Det gør vi med forskellige skræddersyede løsninger til dit landbrug, hvor vi bl.a. ser på: optimering, håndtering og bæredygtighed.

Optimering

  • Kan du med fordel lave efterslæt på eksempelvis frøgræsmarker?
  • Skal du selv lagre hele årets høst?

Håndtering

  • Vi kan håndtere dine overskudsmængder og videreformidle dem til energiformål
  • Vejledning gennem gældende lovgivning, regler og kommercielle markedsforhold

Bæredygtighed

  • Vi vender potentiel omkostning til eksempelvis genensilering til indtjening gennem bortskaffelse på en ansvarlig måde
  • Dette tjener både miljøet, din landbrugsproduktion og din bundlinje

Kontakt Bio Recycling i dag og få en løsning tilpasset netop dit behov, så du undgår flaskehalse i produktionen